<
 

Οι εγκαταστάσεις μας

ΑΓΟΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7.500 τ.μ. Θερμοκήπιο, 2.500 τ.μ. Tunnels, 500 τ.μ. Ριζωτήριο, 1.000 τ.μ. Υπαίθρια Καλλιέργεια

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10.000 τ.μ. Tunnels, 7.000 τ.μ. Υπαίθρια Καλλιέργεια, 800 τ.μ. Ριζωτήριο

ΑΦΟΙ ΚΩΝ.ΛΑΜΠΗ ΟΕ

14,500 τ.μ. Θερμοκήπιο, 2.000 τ.μ. Υπαίθρια Καλλιέργεια, 1,500τ.μ. Ριζωτήριο

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.500 τ.μ. Tunnels, 10.000 τ.μ. Θερμοκήπιο, 400 τ.μ. Ριζωτήριο.

ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

16.000 τ.μ. Θερμοκήπιο, 2.000 τ.μ. Υπαίθρια Καλλιέργεια, 500τ.μ. Ριζωτήριο

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

3.000 τ.μ. Θερμοκήπιο