Γαρδένια Compact


γαρδένια
Compact 1
Διάμετρος γλ.: 13 cm (1 lt.) γαρδενια γαρδενια γαρδένια gardenia
Διάμετρος φυτ.: 25 - 35 cm
Ύψος : 27 - 35 cm
Ετήσια παραγωγή : 900,000 φυτά

γαρδένια
Compact 3
Διάμετρος γλ. : 19 cm (3.2 lt.) γαρδένια γαρδένια γαρδένια γαρδένια
Διάμετρος φυτ. : 35 - 40 cm
Ύψος : 35- 40 cm
Ετήσια παραγωγή : 120,000 φυτά

Compact 4
Διάμετρος γλ. : 24 cm (6 lt.) Photos will be available soon.
Διάμετρος φυτ. : 40- 45 cm
Ύψος : 40- 45 cm
Ετήσια παραγωγή : 15,000 φυτά

γαρδένια
Compact 5
Διάμετρος γλ. : 27 cm (8.5 lt.) γαρδένια γαρδένια γαρδένια γαρδένια
Διάμετρος φυτ. : 50- 55 cm
Ύψος : 50- 55 cm
Ετήσια παραγωγή : 25,000 φυτά

γαρδένια
Compact 6
Διάμετρος γλ. : 35 cm (16 lt.) γαρδένια γαρδένια γαρδένια
Διάμετρος φυτ. : 65- 70 cm
Ύψος : 65- 70 cm
Ετήσια παραγωγή : 500 φυτά

Compact 7
Διάμετρος γλ. : 50 cm
Διάμετρος φυτ. : 80- 85 cm
Ύψος : 80- 25 cm
Ετήσια παραγωγή : 100 φυτά