Γαρδένιες ελεύθερης ανάπτυξης

Ελεύθερης ανάπτυξης με καλάμι 1 (Pelion)
Διάμετρος γλ. : 18 cm (4.2 lt.)
Διάμετρος φυτ. : 25 - 30 cm
Ύψος: 55 - 60 cm
Ετήσια παραγωγή : 15,000 φυτά

Ελεύθερης ανάπτυξης με καλάμι 2 (Mega Pelion)
Διάμετρος γλ. : 28 cm (9 lt.)
Διάμετρος φυτ. : 40 cm
Ύψος: 70 - 75 cm
Ετήσια παραγωγή : 5,000 φυτά