Γαρδένιες δενδρόδεις


gardenia tree
Gardenia Single Steam Tree 1 (Mini)
Διάμετρος γλ. : 10.5 cm (0.5 lt.) gardenia tree
Διαμ. Φυτού: 15 - 20 cm
Ύψος : 20 - 20 cm
Ετήσια παραγωγή : 10,000 φυτά

gardenia tree
Gardenia Twisted Stem Tree 13
Διάμετρος γλ. : 13 cm (1 lt.) gardenia tree
Διαμ. Φυτού: 25-30 cm
Ύψος : 50-55 cm
Ετήσια παραγωγή : 20,000 φυτά

Γαρδένια δενδρόδης
Gardenia Twisted Stem Tree 14x14
Διάμετρος γλ. : 19x19 cm Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης
Διαμ. Φυτού: 25- 35 cm
Ύψος : 65- 70 cm
Ετήσια παραγωγή : 20,000 φυτά

gardenia tree
Gardenia Twisted Stem Tree 17-19
Διάμετρος γλ. : 17 or 19 cm
Διαμ. Φυτού: 30 or 35 cm
Ύψος : 55 or 60 cm
Ετήσια παραγωγή : 5,000 φυτά

Γαρδένια δενδρόδης
Gardenia Twisted Stem Tree 19x19
Διάμετρος γλ. : 19x19 cm Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης
Διαμ. Φυτού: 25- 35 cm
Ύψος : 65- 70 cm
Ετήσια παραγωγή : 5,000 φυτά

Γαρδένια δενδρόδης
Gardenia Twisted Stem Tree 27
Διάμετρος γλ. : 27 cm Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης Γαρδένια δενδρόδης
Διαμ. Φυτού: 35- 40 cm
Ύψος : 75- 85 cm
Ετήσια παραγωγή : 1,000 φυτά